Własność intelektualna

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące potencjalnego naruszenia własności intelektualnej, wyślij e-mail na adres serviceAdela@outlook.com i określ prawa rzekomo naruszone oraz produkty, których to dotyczy.

(Ten adres e-mail służy wyłącznie do celów związanych z własnością intelektualną i kwestiami prawnymi. Na inne zapytania możemy nie odpowiadać.)